•  POWRÓT 

     

      GÓRSKI  W  ANDALUZJI  

     

     INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU:  

    Nasze przedsięwzięcie „Górski w Andaluzji”, nr 2019-1-PMU-1239,
    otrzymał finansowanie w kwocie 197 304,00 zł w ramach funduszy europejskich
    w programie PO WER - projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

     

     CELE PROJEKTU: 

    - wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych oraz doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych,

    - rozwijanie umiejętności uczenia się,

    - nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego: umiejętność planowania oraz realizacji działań projektowych, umiejętność rozwijanie relacji społecznych i pracy w międzynarodowej grupie.

     

     UCZESTNICY  PROJEKTU:  

    Grupą docelową są uczniowie pierwszej klasy nowego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020. Pozostali uczniowie pierwszych i drugich klas LO będą mogli wnioskować o udział w projekcie.

     

     DZIAŁANIA: 

    Głównymi działaniami w projekcie będą dwa wyjazdy edukacyjne, w których ogółem weźmie udział  36 uczniów oraz czterech opiekunów. Każdy z wyjazdów będzie trwał 7 dni, w tym 3 dni zajęć edukacyjnych w szkole partnerskiej Colegio Santa Teresa w Maladze oraz 2 dni zajęć edukacyjnych w formie wycieczek w celu poznania kultury, geografii i historii Andaluzji.

     

    Na etapie przygotowań zostanie przyjęty regulamin i harmonogram projektu, oraz zostaną uzgodnione kryteria wyboru uczestników. W procesie rekrutacji zakwalifikujemy uczniów, którzy najlepiej umotywują chęć udziału w projekcie.

    W czasie wspólnych działań edukacyjnych uczniowie zostaną podzieleni na zespoły projektowe, złożone z uczniów polskich i hiszpańskich. W czasie wycieczek edukacyjnych uczestnicy poznają elementy bogatej historii i geografii regionu oraz zrealizują wspólnie mini projekt: „Czy Andaluzja to Hiszpania?”,  spróbują odpowiedzieć na pytanie, pod jakim względem Andaluzja różni się od innych regionów Hiszpanii.

    W czasie zajęć w szkole zespoły projektowe zrealizują mini projekt  „Czy uczymy się i nauczamy w ten sam sposób?”. Uczniowie ocenią wspólnie sposoby nabywania 3 kompetencji kluczowych: ICT i matematycznych, językowych, oraz ekspresji kulturowej. Każdy zespół ustali w jaki sposób w obu systemach edukacyjnych uczniowie zdobywają te właśnie kompetencje. Zespoły projektowe poszukają również podobieństw w sposobie nabywania tych kompetencji w obu systemach edukacyjnych.

     

    Rezultatem projektu będzie praca podsumowująca zaobserwowane podobieństwa w systemach obu krajów oraz prezentacje na temat Andaluzji. Końcowy rezultat może mieć formę broszury, ulotki, filmu, pracy plastycznej, dramy, prezentacji multimedialnej itp.

     

     

      KLIKNIJ  W  ZDJĘCIE,  ŻEBY  ZOBACZYĆ  GALERIĘ  

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • sekretariat@gorski.edu.pl
   • Rekrutacja : rekrutacja@gorski.edu.pl
   • admin@gorski.edu.pl
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych