• WAŻNE DATY

   01 września

   Rozpoczęcie roku szkolnego

   13 listopada

   Wystawienie zagrożeń w klasach 3LO

   27 listopada

   Wystawienie ocen proponowanych w klasach 3LO

   11 grudnia

   Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 3 LO

   04 grudnia

   Wystawienie zagrożeń w SP oraz 1 i 2 LO

   18 grudnia

   Zakończenie I okresu dla klas 3 LO

   23-31 grudnia

   Zimowa przerwa świąteczna

   21 grudnia

   Rozpoczęcie II okresu dla klas 3 LO

   18 grudnia

   Wystawienie ocen proponowanych za I okres w SP
   oraz 1 i 2 LO

   29 stycznia

   Wystawienie ocen śródrocznych w SP oraz 1 i 2 LO

   05 lutego

   Zakończenie I okresu dla SP oraz 1 i 2 LO

   04-17 stycznia

   Ferie zimowe

   08 lutego

   Rozpoczęcie II okresu dla SP oraz 1 i 2 LO

   26 marca

   Wystawienie zagrożeń w klasach 3 LO

   marzec/kwiecień

   Pielgrzymka do Częstochowy

   marzec/kwiecień

   Dni otwarte dla kandydatów do liceum wg osobnego grafiku

   16 kwietnia

   Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
   w klasach 3 LO

   23 kwietnia

   Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 3 LO

   01-06 kwietnia

   Wiosenna przerwa świąteczna

   27 kwietnia

   Egzaminy klasyfikacyjne w klasach 3 LO

   30 kwietnia

   Zakończenie roku szkolnego dla klas 3 LO

   04-06 maja

   Egzamin maturalny

   21 maja

   Wystawienie zagrożeń w SP oraz 1 i 2 LO

   04 czerwca

   Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych
   w SP oraz 1 i 2 LO

   18 czerwca

   Wystawienie ocen końcoworocznych w SP oraz 1 i 2 LO

   22 czerwca

   Egzaminy klasyfikacyjne w klasach 1 i 2 LO

   25 czerwca

   Zakończenia roku szkolnego

   28 czerwca-31 sierpnia

   Ferie letnie

   TERMINY RAD PEDEGOGICZNYCH

   09 września

   Zatwierdzająca plan pracy na dany rok szkolny

   14 grudnia

   Klasyfikacyjna 3 LO

   16 grudnia

   Zatwierdzająca wyniki 3 LO

   01 lutego

   Klasyfikacyjna SP i LO

   03 lutego

   Zatwierdzająca wyniki SP i LO

   26 kwietnia

   Klasyfikacyjna 3 LO

   28 kwietnia

   Zatwierdzająca wyniki 3 LO

   21 czerwca

   Klasyfikacyjna SP i LO

   23 czerwca

   Zatwierdzająca wyniki SP i LO

   27 sierpnia

   Zebranie komisji przedmiotowych

   31 sierpnia

   Plenarna

   osobny grafik

   Szkoleniowa wg osobnego grafika

   TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

   09 września

   Zebranie informacyjne

   21 października

   Zebranie

   18 listopada

   Powiadamianie o zagrożeniach w 3LO

   16 grudnia

   Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz 1 i 2 LO

   03 lutego

   Zakończenie I okresu

   31 marca

   Powiadamianie o zagrożeniach w 3LO

   26 maja

   Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz 1 i 2 LO

   „Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych” –
   POZYTYWNIE ZAOPINIOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW 

   14 października

   Dzień Nauczyciela

   21 i 22 grudnia

   Dni przed świętami 

   04-06 maja

   Egzamin maturalny

   04 czerwca

   Dzień po Bożym Ciele

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • sekretariat@gorski.edu.pl
   • Rekrutacja : rekrutacja@gorski.edu.pl
   • admin@gorski.edu.pl
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych