•   KALENDARIUM 2021/2022  

   Ważne daty

   01 września

   Rozpoczęcie roku szkolnego

   12 listopada

   Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych

   26 listopada

   Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych

   10 grudnia

   Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych

   10 grudnia

   Wystawienie zagrożeń w SP oraz LO

   17 grudnia

   Zakończenie I okresu w klasach maturalnych

   20 grudnia

   Rozpoczęcie II okresu w klasach maturalnych

   23-31 grudnia

   Zimowa przerwa świąteczna

   07 stycznia

   Wystawienie ocen proponowanych za I okres w SP oraz LO

   21 stycznia

   Wystawienie ocen śródrocznych w SP oraz LO

   28 stycznia

   Zakończenie I okresu dla SP oraz LO

   31 stycznia-13 lutego

   Ferie zimowe

   14 lutego

   Rozpoczęcie II okresu dla SP oraz LO

   25 marca

   Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych

   marzec/kwiecień

   Pielgrzymka do Częstochowy

   marzec/kwiecień

   Dni otwarte dla kandydatów do OP, SP i LO wg osobnego grafiku

   08 kwietnia

   Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach maturalnych

   22 kwietnia

   Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

   14-19 kwietnia

   Wiosenna przerwa świąteczna

   26 kwietnia

   Egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

   29 kwietnia

   Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

   04-06 maja

   Egzamin maturalny

   20 maja

   Wystawienie zagrożeń w SP oraz LO

   03 czerwca

   Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych w SP oraz LO

   17 czerwca

   Wystawienie ocen końcoworocznych w SP oraz LO

   21 czerwca

   Egzaminy klasyfikacyjne w klasach w SP oraz LO

   24 czerwca

   Zakończenia roku szkolnego

   27 czerwca-31 sierpnia

   Ferie letnie

   Terminy Rad Pedagogicznych

   08 września

   Zatwierdzająca plan pracy na dany rok szkolny

   06 października

   Zebranie wychowawców i nauczycieli SP, LO oraz specjalistów

   17 listopada

   Zebranie wychowawców i nauczycieli SP, LO oraz specjalistów

   13 grudnia

   Klasyfikacyjna klas maturalnych

   15 grudnia

   Zatwierdzająca wyniki klas maturalnych

   24 stycznia

   Klasyfikacyjna SP i LO

   26 stycznia

   Zatwierdzająca wyniki SP i LO

   23 marca

   Zebranie wychowawców i nauczycieli SP, LO oraz specjalistów

   25 kwietnia

   Klasyfikacyjna klas maturalnych

   27 kwietnia

   Zatwierdzająca wyniki klas maturalnych

   20 czerwca

   Klasyfikacyjna SP i LO

   22 czerwca

   Zatwierdzająca wyniki SP i LO

   26 sierpnia

   Zebranie komisji przedmiotowych

   31 sierpnia

   Plenarna

   osobny grafik

   Szkoleniowa wg osobnego grafiku

   Terminy spotkań z rodzicami

   08 września

   Zebranie informacyjne SP + LO

   06 października

   Zebranie SP + LO

   17 listopada

   Powiadamianie o zagrożeniach w klasach maturalnych

   15 grudnia

   Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz LO

   26 stycznia

   Wywiadówka

   30 marca

   Powiadamianie o zagrożeniach w klasach maturalnych

   25 maja

   Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz LO

   „Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych”

   14 października

   Dzień Nauczyciela

   12 listopada

   Dzień po Święcie Odzyskania Niepodległości

   07 stycznia

   Dzień po Święcie Trzech Króli

   02 maja

   Dzień między świętami (majówka)

   04-06 maja

   Egzamin maturalny

   17 czerwca

   Dzień po Bożym Ciele

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • sekretariat@gorski.edu.pl
   • Rekrutacja : rekrutacja@gorski.edu.pl
   • admin@gorski.edu.pl
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych