• WARSZAWSKA AKCJA "ZIMA W MIEŚCIE" 2021
    • WARSZAWSKA AKCJA "ZIMA W MIEŚCIE" 2021

    • Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji 
     „Zima w Mieście” 2021.

     Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów
     klas I-IV szkoły podstawowej https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

      

     Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

     W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę
     oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

      

     Jak się zapisać?

     Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać sięz zasadami oraz harmonogramem zapisów.

      

     Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

     Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

     Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

     Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wrazz wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

      

     Feryjne Placówki Edukacyjne

     Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach
     od 7.00-8.00do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom
     mieszkającym na stałew Warszawie.

     Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      

     Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

     Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

     Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

   • ŚLUBOWANIE KLAS 1 SP
    • ŚLUBOWANIE KLAS 1 SP

    • 15 października 2020 r.

     15 października o godzinie 10:00 miało miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych naszej Szkoły Podstawowej. Po części oficjalnej, nasi najmłodsi uczniowie, uraczyli nas przygotowaną przez siebie akademią. Jesteśmy z Was dumni!

   • ZAJĘCIA DODATKOWE 2020/2021
    • ZAJĘCIA DODATKOWE 2020/2021

    • W roku szkolnym 2020/2021na terenie Zespołu Szkół nr 49 we współpracy z podmiotami zewnętrznymi odbywać się będą następujące zajęcia dodatkowe:

     The Lemon Tree – Magdalena Napora – język angielski

     KOLORE Joanna Kasprzyk – Kolorowo naukowo – eksperymenty naukowe

     Pracownia Nowoczesnej Edukacji Beata Stejgwiłło–Laudańska – robotyka

     KM Michalski Krzysztof – lekcje tańca

     TURBO FOOTBALL ACADEMY – piłka nożna

     Łukasz Popielarski PANKRATION – judo

     Robert Mrówczyński – szermierka

     JUDO NEKO Tomasz Adamiec – judo

   • BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
    • BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

    • Szanowni Państwo,

     Nowy rok szkolny rozpoczynamy w trudnych warunkach spowodowanych przez pandemię COVID-19.

     Za nami niełatwy okres nauczania zdalnego oraz wakacje. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoli na powrót do tradycyjnych form nauki. Staramy się zapewnić naszym uczniom bezpieczne warunki, wdrażamy procedury i przygotowujemy szkołę.  By nasze starania były skuteczne niezbędna jest Państwa pomoc i wsparcie.

     Prosimy o stosowanie się do zaleceń przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz do zasad obowiązujących na terenie szkoły. Wierzę, że nasze wspólne wysiłki oraz wzajemna troska pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników.

                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół nr 49

                                                                                                                             Urszula Krajewska

   • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - SZKOŁA PODSTAWOWA
    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - SZKOŁA PODSTAWOWA

    • W związku z panującą pandemią COVID-19 i obowiązującym reżimem sanitarnym uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 r. będzie przebiegało zgodnie z poniższym harmonogramem:

      

     Klasy I  godz. 15:00 w sali gimnastycznej – spotkanie z Dyrektorem szkoły

      

     Uczniowie z rodzicami/opiekunami wchodzą wejściem od strony bloku sportowego.

     Po zdezynfekowaniu rąk udają się do sali i zajmują wskazane miejsce.

              Prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:

     –  jednemu uczniowi towarzyszy tylko jeden rodzic/opiekun;

     –  na terenie szkoły zachowujemy odstęp minimum 1,5 metra;

     –  na terenie szkoły rodzice mają zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą;

     –  rodzice i dzieci dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

      

     Klasy II,III i IV – spotkanie z wychowawcą w wyznaczonej sali:

     Klasa 2a – sala 116, godz. 9:00                      Klasa 3a – sala 104, godz. 9:45

     Klasa 2b – sala 103, godz. 9:15                      Klasa 3b – sala 105, godz. 10:00

     Klasa 2c – sala 107, godz. 9:30                       Klasa 4a – sala 115, godz. 10:15

     Wszyscy uczniowie posiadają maseczki. Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce i udają siędo wyznaczonych sal.

     Wejście do szkoły dolnym wejściem.

      

     Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej, ponieważ mogą one ulec zmianie. 

   • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

    • W związku z panującą pandemią COVID-19 i obowiązującym reżimem sanitarnym uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 r. będzie przebiegało zgodnie z poniższym harmonogramem:

     – godz. 09:00 w sali gimnastycznej klasy I spotkanie z Dyrektorem szkoły,

     – klasy II i III spotkanie z wychowawcą w wyznaczonej sali:

     2PA – sala 202 godz. 10:00;                                                    2GC – sala 217 godz. 11:30;

     2PB – sala 209 godz. 10:15;                                                    2GD – sala 207 godz. 11:45;

     2PC – sala 211 godz. 10:30;                                                    2GE – sala 216 godz. 12:00;

     2PD – sala 201 godz. 10:45;                                                       3LA – sala 213 godz. 12:15;

     2GA – sala 205 godz. 11:00;                                                      3LB – sala 203 godz. 12:30;

     2GB – sala 204 godz. 11:15;                                                    3LC – sala 202 godz. 12:45.

      

     Wejście do szkoły od bloku sportowego.

     Wszyscy uczniowie posiadają maseczki i po wejściu do szkoły dezynfekują ręce.

   • ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
    • ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

    • ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 370 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 49

     Spotkanie z rodzicami i uczniami klas „0” odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00w sali gimnastycznej.

     W związku z panującą pandemią COVID-19 i obowiązującym reżimem sanitarnymprosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:– jednemu uczniowi towarzyszy tylko jeden rodzic/opiekun;– na terenie szkoły przestrzegamy bezwzględnie zasad bezpieczeństwa i zachowujemy odstępminimum 1,5 metra;– na terenie szkoły rodzice mają zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą;– rodzice i dzieci dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

     Na spotkaniu otrzymają Państwo wszelkie niezbędne informacje, dotyczące rozpoczynającego sięroku szkolnego.

   • ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH
    • ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

    • Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych we wtorek 11 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00.

     Prosimy o ścisłe stosowanie się do zaleceń sanitarnych.
     Absolwenci powinni mieć maseczki, rękawiczki i własny długopis.

   • SKŁADANIE DOKUMENTÓW
    • SKŁADANIE DOKUMENTÓW

    • Komunikat dla kandydatów do LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego

     Wraz z oryginałami dokumentów prosimy składać dwie aktualne fotografie. Dokumenty prosimy składać w koszulkach.

   • EGZAMINY POPRAWKOWE
    • EGZAMINY POPRAWKOWE

    • Komunikat w sprawie egzaminów poprawkowych dla uczniów LX Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020

     Egzaminy poprawkowe z matematyki, fizyki i języka polskiego odbędą się 28 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00. Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, prosimy, by uczniowie zgłaszali się na egzamin w maseczkach, rękawiczkach i z własnym długopisem.

   • Organizacja egzaminów maturalnych 2020
    • Organizacja egzaminów maturalnych 2020

    • Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurą i planem wejścia do szkoły.
     Więcej informacji znajdziecie w librusie i na stronie szkoły.

     POZIOM PODSTAWOWY

     JĘZYK POLSKI/MATEMATYKA/J.ANGIELSKI
      

     •  PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU DYSTANSU MIN. 1,5M

     •  PRZED WEJŚCIEM PRZYGOTUJ DOWÓD OSOBISTY

     •  POZOSTAŃ W MASECZCE DO MOMENTU ZAJĘCIA WYLOSOWANEGO  MIEJSCA NA SALI

     KLASA 3LA – GODZINA 8.15 ( Wejście do szkoły )

     KLASA 3 LB – GODZINA 8.30 ( Wejście do szkoły )

     ABSOLWENCI Z LAT POPRZEDNICH – GODZINA –  8.45 ( Wejście do szkoły )

     • Bardzo prosimy o pozostawienie telefonów i wszelkich nośników elektronicznych w domu

     • Do sali egzaminacyjnej wnosimy tylko długopisy, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator, dowód osobisty, wodę do picia, maseczkę  i rękawiczki.

   • Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym
    • Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

    • Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19, po otrzymaniu zgody organu prowadzącego, zawiesza zajęcia w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w  Szkole Podstawowej nr 370 w okresie od 6 maja 2020 r.do 15 maja 2020 r.

   • Ostatni dzień na składanie wniosków
    • Ostatni dzień na składanie wniosków

    • Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

     Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

     Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

     Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

     Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

     Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

   • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć
    • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć

    • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  przedszkolach i  szkołach

     Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

     1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. sekretariat@gorski.edu.pl

     2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

     W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

     W związku z epidemia wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • sekretariat@gorski.edu.pl
   • Rekrutacja : rekrutacja@gorski.edu.pl
   • admin@gorski.edu.pl
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych