• ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
    • ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

    • ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 370 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 49

     Spotkanie z rodzicami i uczniami klas „0” odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00w sali gimnastycznej.

     W związku z panującą pandemią COVID-19 i obowiązującym reżimem sanitarnymprosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:– jednemu uczniowi towarzyszy tylko jeden rodzic/opiekun;– na terenie szkoły przestrzegamy bezwzględnie zasad bezpieczeństwa i zachowujemy odstępminimum 1,5 metra;– na terenie szkoły rodzice mają zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą;– rodzice i dzieci dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

     Na spotkaniu otrzymają Państwo wszelkie niezbędne informacje, dotyczące rozpoczynającego sięroku szkolnego.

   • ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH
    • ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

    • Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych we wtorek 11 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00.

     Prosimy o ścisłe stosowanie się do zaleceń sanitarnych.
     Absolwenci powinni mieć maseczki, rękawiczki i własny długopis.

   • SKŁADANIE DOKUMENTÓW
    • SKŁADANIE DOKUMENTÓW

    • Komunikat dla kandydatów do LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego

     Wraz z oryginałami dokumentów prosimy składać dwie aktualne fotografie. Dokumenty prosimy składać w koszulkach.

   • EGZAMINY POPRAWKOWE
    • EGZAMINY POPRAWKOWE

    • Komunikat w sprawie egzaminów poprawkowych dla uczniów LX Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020

     Egzaminy poprawkowe z matematyki, fizyki i języka polskiego odbędą się 28 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00. Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, prosimy, by uczniowie zgłaszali się na egzamin w maseczkach, rękawiczkach i z własnym długopisem.

   • Organizacja egzaminów maturalnych 2020
    • Organizacja egzaminów maturalnych 2020

    • Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurą i planem wejścia do szkoły.
     Więcej informacji znajdziecie w librusie i na stronie szkoły.

     POZIOM PODSTAWOWY

     JĘZYK POLSKI/MATEMATYKA/J.ANGIELSKI
      

     •  PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU DYSTANSU MIN. 1,5M

     •  PRZED WEJŚCIEM PRZYGOTUJ DOWÓD OSOBISTY

     •  POZOSTAŃ W MASECZCE DO MOMENTU ZAJĘCIA WYLOSOWANEGO  MIEJSCA NA SALI

     KLASA 3LA – GODZINA 8.15 ( Wejście do szkoły )

     KLASA 3 LB – GODZINA 8.30 ( Wejście do szkoły )

     ABSOLWENCI Z LAT POPRZEDNICH – GODZINA –  8.45 ( Wejście do szkoły )

     • Bardzo prosimy o pozostawienie telefonów i wszelkich nośników elektronicznych w domu

     • Do sali egzaminacyjnej wnosimy tylko długopisy, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator, dowód osobisty, wodę do picia, maseczkę  i rękawiczki.

   • Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym
    • Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

    • Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19, po otrzymaniu zgody organu prowadzącego, zawiesza zajęcia w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w  Szkole Podstawowej nr 370 w okresie od 6 maja 2020 r.do 15 maja 2020 r.

   • Ostatni dzień na składanie wniosków
    • Ostatni dzień na składanie wniosków

    • Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

     Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

     Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

     Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

     Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

     Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

   • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć
    • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć

    • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  przedszkolach i  szkołach

     Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

     1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. sekretariat@gorski.edu.pl

     2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

     W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

     W związku z epidemia wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • zs49@eduwarszawa.pl
   • admin@gorski.edu.pl
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych